October 10th, 2017

Спадщина. Кисилин. Монастир кармелітів/Наследие. Кисилин. Монастырь кармелитов.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Зараз село Кисилин (інша назва - Киселин), що в Локачинському районі Волинської області, не належить до знаних населених пунктів України. Не примітне воно господарськими чи культурними здобутками. Будучи віддаленим від транспортних магістралей, Кисилин не став туристичним осередком. Хоч міг ним стати. Але є тут руїни колишнього католицького монастиря й костелу кармелітів, збудовані ще 1720 році, які нас цікавлять.
—————
Сейчас село Кисилин (другое название - Киселин), что в Локачинском районе Волынской области, не относится к известным населенным пунктам Украины. Не примечательное оно хозяйственными или культурными достижениями. Будучи удаленным от транспортных магистралей, Кисилин не стал туристическим центром. Хотя мог им стать. Но здесь есть руины бывшего католического монастыря и костела кармелитов, построенные еще 1720 году, каторые нас интересуют.
Collapse )