August 7th, 2017

Спадщина. Зірне. Маєток Малинських/Наследие. Зорное. Усадьба Малинских.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Історія населеного пункту Зірне починається в другій половині XIX століття. Саме тоді у спадок від одного з найбільших землевласників Волині Михайла Коржанівського переходять навколишні землі до Михайла Малинського, що був одружений на його близькій родичці. На території Березнівського району Малинський володів 18 тисячами десятин лісу і 700 десятинами орної землі. В 70-х роках XIX століття неподалік від Березного Михайло закладає новий маєток. Його назву пов'язують з ім’ям сина Зурена, що загинув в молодому віці. Ця назва закріпилось за новим маєтком, а потім і населеним пунктом перейменованим на Зірне.
—————
История населенного пункта Зорное начинается во второй половине XIX века. Именно тогда в наследство от одного из крупнейших землевладельцев Волыни Михаила Коржанивського переходят окрестные земли к Михаилу Малинському, который был женат на его близкой родственнице. На территории Березновского района Малинський владел 18 тысячами десятин леса и 700 десятинами пахотной земли. В 70-х годах XIX века неподалеку от Березного Михаил закладывает новое имение. Его название связывают с именем сына Зурена, погибшего в молодом возрасте. Это название закрепилось за новым имением, а затем и населенным пунктом переименованим в Зорное.
Collapse )