March 12th, 2017

Спадщина. Острог. Луцька брама/Наследие. Острог. Луцкая башня.ЛУЦЬКА НАДБРАМНА ВЕЖА, друга половина XV - початок XVI ст. — пам'ятка оборонної архітектури в місті Острог. Рідкісний зразок оборонної споруди — барбакана. Поряд з Татарською брамою демонстрували велич і поважний статус столиці Острожчини. Автор проекту — архітектор Якуб Мадлайн.
—————
ЛУЦКАЯ НАДВРАТНАЯ БАШНЯ, вторая половина XV - начало XVI в. - Памятник оборонной архитектуры в городе Острог. Редкий образец оборонительного сооружения - барбакана. Наряду с Татарской воротами демонстрировали величие и почтенный статус столицы Острожчины. Автор проекта - архитектор Якуб Мадлайн.
Collapse )

Спадщина. Оcтрог. Татарська вежа/Наследие. Оcтрог. Татарская башня.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Одна з двох уцілілих надвратних веж Острога, правда Татарські ворота (на відміну від Луцьких) уцілілими можна назвати із застереженням, адже вся фронтальна частина башти втрачена, а збережені стіни потребують реставрації.
----------
Одна из двух уцелевших надвратных башен Острога, правда Татарские ворота (в отличие от Луцких) уцелевшими можно назвать с оговоркой, ведь вся фронтальная часть башни утрачена, а сохранившиеся стены нуждаются в реставрации.
Collapse )