March 10th, 2017

Спадщина. Тарноруда Хмельницька. Костел Матері Божої Святого Скапулярія/Наследие. Тарноруда. Костел....Багато століть тому на пагорбах над болотистим Збручем росли густі зарослі терну, а до річки спішив потічок Тарнорудка. Якось випало тут полювати якомусь Андрію з Рипна, і коли він вибрався крізь терен на вершину пагорба, раптом побачив образ з Ісусом. Схвильований знахідкою, мисливець відніс ікону до себе додому - та на ранок її вже там не було. За казково-іконною традицією, герой ще два рази відносив образ додому, але той вперто повертався до тернових кущів. Нічого робити: біля образу на пагорбі влаштували капличку, образ розрекламували як чудодійний - і до тернових кущів заспішили прочани. Два безіменні брати в 1355-1365 роках зводять тут перший костел - ще дерев'яний.
—————
... Много веков назад на холмах над болотистым Збручем росли густые заросли терновника, а к реке спешил поток Тарнорудка. Как то выпало здесь охотиться некому Андрею из Рипна, и когда он выбрался через терен на вершину холма, вдруг увидел образ с Иисусом. Взволнованный находкой, охотник отнес икону к себе домой - и на утро ее уже там не было. По сказочно-иконной традиции, герой еще два раза относил образ домой, но тот упорно возвращался к терновым кустам. Ничего делать: у образа на холме устроили часовню, образ разрекламировали как чудодейственный - и к терновым кустам поспешили паломники. Двое безымянных братьев в 1355-1365 годах строят здесь первый костел - еще деревянный.
Collapse )