March 5th, 2017

Спадщина. Сороцьке. Костел Матері Божої Неустанної Помочі/Наследие. Сороцкое. Костел.Перша писемна згадка про Сороцьке — 1474 рік.
Після розпаду Галицько-Волинського князівства село захопили поляки. На село в цей час часто нападали татарські орди. У 1474 році село належало наміснику польського короля Мазею, а з часом перейшло до польського графа Потоцького.
----------
Первое письменное упоминание о Сорорцком - 1474 год.
После распада Галицко-Волынского княжества село захватили поляки. На село в это время часто нападали татарские орды. В 1474 году село принадлежало наместнику польского короля Мазею, а со временем перешло в польский графа Потоцкого.
Collapse )