March 3rd, 2017

Спадщина. Постолівка. Капличка/Наследие. Постоловка. Часовня.Постолівка - наступне село після Личківців і Городниці на шляху з Гусятина до Скалата.
Перша писемна згадка — 1546. В люстраційних записах 1564 р. вказано, що в селі Постолівці (Pvstolvka) руський воєвода збудував двір (dworzecz) на острові, який омивають води ставка на ріці Срібна Липа, для заховування худоби; там же є сіножать і фільварок[2] (Т.1, с. 105).
В селі діяли «Просвіта», «Луг», «Сільський господар» та інші товариства, кооператива. Чимале село (понад 1300 жителів), відоме з 1574 р. (за іншими даними - з 1546 р.), місцевість в Постолівці мальовнича.
—————
Постоловка - следующее село после Лычковцов и Городницы на пути из Гусятина до Скалата. Первое письменное упоминание - 1546. В люстрационных записях 1564 указано, что в селе Постоловка (Pvstolvka) русский воевода построил двор (dworzecz) на острове, который омывают воды пруда на реке Серебряная Липа, для содержанія скота; там же есть сенокос и поместье [2] (Т.1, с. 105).
В селе действовали «Просвита», «Луг», «Сельский хозяин» и другие общества, кооперативы. Село большое (более 1300 человек), известное с 1574 (по другим данным - с 1546), местность в Постоловке живописна.
Collapse )