March 2nd, 2017

Cпадщина. Личківці. Костел Непорочного зачаття Діви Марії/Наследие. Лычковцы. Костел.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Подільське село недалеко від Гусятина, відоме тим, що саме поблизу нього в серпні 1848 року в Збручі знайшли знаменитого кам'яного ідола Святовида, який зберігається зараз в Краківському археологічному музеї і чиї гіпсові копії стоять по всіх слов'янських усюдах (наприклад, в Кам'янецькому музеї археології, або Львівському - історії релігії, або біля Олеського замку).
—————
Подольское село недалеко от Гусятина, известно тем, что именно вблизи него в августе 1848 года в Збруче нашли знаменитого каменного идола Святовида, который хранится сейчас в Краковском археологическом музее и чьи гипсовые копии стоят по всем славянским весям (например, в Камьянецком музее археологии, или Львовском - истории религии, или у Олесского замка).
Collapse )