February 15th, 2017

Спадщина. Старі Петликівці. Костел/Наследие. Старые Петликовцы. Костел.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Римо-католицька парафія в Старих Петликівцях належала до одних з найдавніших у львівській архідієцезії. Як вже згадувалося, вона була заснована в 1421 році, в день святих Миколая, Катерини та Ганни. В документі про заснування костелу докладно розписано, які храму належать луки і хто скільки з селян має вносити на його користь. шкода, але таких самих докладних згадок про костел на наступні кілька століть віднайти не вдалося. Місцевість неодноразово палили татари, тому священикам працювалося в таких напружених умовах вкрай якось неспокійно. Тому часом і взагалі не працювалося. Принаймні, станом на 1593 рік вже ніякої католицької парафії в містечку не існувало. В 1600 році вона знову згадана в складі дунаївсько-золочівського деканату, з приміткою, що була перенесена з Литвинова (напевно, мова йшла про храмове начиння).
----------
Римско-католический приход в Старых Петликовцах относился к одним из самых древних в львовской архиепархии. Как уже упоминалось, он был основан в 1421 году, в день святых Николая, Екатерины и Анны. В документе об учреждении костела подробно расписано, какие храму принадлежат луга и кто из крестьян сколько должен отчислять в его пользу. Жаль, но таких же подробных упоминаний о костеле на следующие несколько столетий найти не удалось. Местность неоднократно жгли татары, потому священникам работалось в таких напряженных условиях крайне неспокойно. Поэтому временами вообще не работалось. По крайней мере, по состоянию на 1593 год, уже никакого католического прихода в городе не было. В 1600 году он снова упомянут в составе дунаевско-золочевского деканата, с примечанием, что он был перенесен с Литвинова (наверное, речь шла о храмовой утвари).
Collapse )

Спадщина. Королівка-Стрілківці. Костели/Наследие. Королевка-Стрелковцы. Костелы.В обох селах стоять і вмирають сільскі костелчики, такі різні і такі нещасливі. Навряд вони знову стануть храмами, їхня доля - сарай, господарська коробка або хлів-курник. Носіїв цієї віри тут немає, а "віруючим" плювати на чужі святині ...
Почнемо з Стрілківці.
----------
В обоих селах стоят и умирают сельские костельчики, такие разные и такие несчастливые. Врядли они опять станут храмами, их удел - сарай, хозяйственная коробка или хлев-курятник. Носителей этой веры здесь нет, а "верующим" плевать на чужие святыни...
Начнем со Стрелковцов.
Collapse )