December 25th, 2016

Спадщина. Унів. Лавра. Погляд з небес/Наследие. Унив. Лавра. Взгляд с небес.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Collapse )