December 3rd, 2016

Спадщина. Київ. Софія Київська. Панорама. Погляд з небес/Наследие.Киев.СофияКиевская.Взгляд с небес.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Collapse )

Проблема: Dropbox і його пропускна здатність/Проблема: Dropbox и его пропускная способность

Повідомлення від DropBox:
... Нам довелося заблокувати посилання на ваші загальні і загальнодоступні папки через зловживання послугою або через обмеження на пропускну здатність ...
... Обмеження на загальний обсяг трафіку, який можуть згенерувати всі посилання і запити файлів, становить приблизно 200 ГБ в день ...
- Мабуть ми тут з Вами побешкетували, хоча я за статистикою відвідувань такого не спостерігаю. Сам же DB статистику не видає і зрозуміти де саме побешкетували неможливо.
- Кажуть що блокування не на завжди, а типу на добу - почекаємо ...
- Мабуть все таки пора грунтовно зайнятися власним сайтом з обмеженням перегляду великих картинок у вигляді підписки, можливо це як то частково вирішить проблему з трафіком.

Є надія що сьогодні вночи попустить, але поки доступ до великих файлів закрит до знайдення потрібного рішення...
-------------
Сообщение от DropBox:
...Нам пришлось заблокировать ссылки на ваши общие и общедоступные папки из-за злоупотребления услугой или из-за ограничений на пропускную способность...
...Ограничение на общий объем трафика, который могут сгенерировать все ссылки и запросы файлов, составляет примерно 200 ГБ в день...
- видимо мы тут с Вами пошалили, хотя я по статистике посещений такого не наблюдаю. Сам же DB статистику не выдает и понять где именно пошалил невозможно.
- говорят что блокировка не на всегда, а типа на сутки - подождем...
- видимо всё таки пора основательно заняться собственным сайтом с ограничением на просмотр больших картинок в виде подписки, возможно это как то частично решит проблему с трафиком.

Есть надежда что сегодня ночью попустит, но пока доступ к большим файлам закрытые до нахождения нужного решения ...Ну как то так =)