November 29th, 2016

Спадщина. Лужани. Свято-Вознесенський храм/Наследие. Лужаны. Свято-Вознесенский храм.Свято-Вознесенський храм з унікальним стінним розписом на 150 років давніший, ніж вважалося досі. Церква Вознесіння є найпростішим видом мурованого тридольного безкупольного храму хатнього типу, типового для Буковини та Молдавії часів середньовіччя. Складається з побудованого пізніше бабинця, прямокутної нави, яка має однакову ширину з бабинцем, та гранчастої апсиди. Завдяки своїм мініатюрним розмірам та простоті очевидним є її схожість з дерев’яними храмами-хатами, що були раніше розповсюджені на Буковині.
----------
Свято-Вознесенский храм с уникальной стенной росписью на 150 лет древнее, чем считалось до сих пор. Церковь Вознесения является простейшим видом каменного трехдольного безкупольного храма домашнего типа, типичного для Буковины и Молдавии времен средневековья. Состоит из построенного позже притвора, прямоугольной нави, которая имеет одинаковую ширину с притвором, и граненой апсиды. Благодаря своим миниатюрным размерам и простоте очевидно ее сходство с деревянными храмами-хатами, ранее распространенными на Буковине.

Collapse )