November 23rd, 2016

Спадщина. Кристінопіль. Церква Св. Юра/Наследие. Кристинополь (Червоноград). Церковь Св. Юра.Ченці-василіани з'явилися в Кристинополі ще на запрошення Франціска-Сілезія Потоцького, у 1764 році, а магнат невдовзі (ще на різдво того самого 1764 року) збудував для них церкву св. Юра та монастир. (Ймовірно, дерев'яні?)
Сюди переїхали ще й чотири ченці з сусіднього Волсвинського монастиря разом зі своїм настоятелем Теодозієм Грегоровичем. Отець одночасно виконував ще й обов'язки пароха містечка.
----------
Монахи-василиане появились в Кристинополе еще по приглашению Франциска-Силезия Потоцкого, в 1764 году, а вскоре магнат (еще на рождество того же 1764 г.) построил для них церковь св. Юра и монастырь. (Вероятно, деревянные?)
Сюда переехали еще и четыре монаха из соседнего Волсвинського монастыря вместе со своим настоятелем Феодосием Грегоровичем. Отец одновременно исполнял еще и обязанности священника города.
Collapse )

Спадщина. Кристінопіль. Костел Зіслання св. Духа/Наследие. Кристинополь. Костел Сошествия св. Духа.Після пожежі первісного дерев'яного храму Потоцькі задумалися над спорудженням нової святині. Її зведення відбувалося в 1692-1704 роках на місці попередника костелу. Гроші на спорудження барокового храму Зіслання св. Духа дав Юзеф-Феліціан Потоцький.
----------
После пожара первоначального деревянного храма Потоцкие задумались над сооружением новой святыни. Ее возведение происходило в 1692-1704 годах на месте предшественника костела. Деньги на строительство барочного храма Сошествия св. Духа дал Юзеф-Фелициан Потоцкий.
Collapse )