November 12th, 2016

Спадщина. Василівка. Маєток Панкеєва. Частина 1/Наследие. Васильевка. Имение Панкеева. Часть 1.

Стаття заснована на розповіді Сергія Котелко про Василівку, відвідану ним 3 листопада 2007 і моїх фото вересня 2013/
Статья основана на рассказе Сергея Котелко о Васильевке, посещенной им 3 ноября 2007 и моих фото сентября 2013.Василівка, первісно - Шостка або Шостаково, потім відносилася до Бельчанської волості Одеського повіту,
до 1923 - Василівка Мангеймської волості Одеського повіту Херсонської губернії, нині - Біляївського району Одеської області
—————
Васильевка. Первоначально — Шостка или Шестаково, затем относилась к Бельчанской волости Одесского уезда,
до 1923 — Васильевка Мангеймской волости Одесского уезда Херсонской губернии, ныне — Беляевского района Одесской области
Collapse )