November 11th, 2016

Наследие. Сидоров. Доминиканский костел/Спадщина. Сидорів. Домініканський костел.Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та кляштор домініканів 1714 року почав будуватиcя за ініціативою і сприяння кам'янецького каштеляна Марціна Каліновського, будівництво закінчене за сприяння його сина Людвіка.
----------
Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и монастырь доминиканцев 1714 начал строиться по инициативе и содействие каменецкого каштеляна Марцина Калиновского, строительство закончено при содействии его сына Людвика.
Collapse )