November 1st, 2016

Наследие. Хуст. Замок. Часть 2. Взгляд с земли/Спадщина. Хуст. Замок. Частина 2. Погляд з землі.

первая часть тут/перша частина тут

Cпустимся с небес на землю.../Cпустимося з небес на землю...15 век. Хустский замок, благодаря своему пограничному расположению, оказался в стороне от событий, которые в этот период захлестнули Центральную Венгрию. Замок неоднократно менял своих владельцев. В этот же период он использовался в качестве тюрьмы, где держали в заключении как знаменитых местных разбойников, так и противников королевской власти, которых после неудачных выступлений ссылали на окраину королевства.
1447 год. По приказу коменданта замка, мараморошского жупана Яноша Кендереша Маловизи, на территории Хустского укрепления была построена часовня. Янош Хуньяди (1387 - 1456), занимавший в этот период пост регента венгерского королевства, отдал приказ каштеляну замка выделять для содержания часовни 12 золотых в год или соль на эту сумму.
1467 год. Начиная с этого года, замок некоторое время находился под властью графа Имре Заполяи
------------------------------
15 століття. Хустський замок, завдяки своєму прикордонному розташуванню, виявився осторонь від подій, які в цей період захлиснули Центральну Угорщину. Замок неодноразово змінював своїх власників. В цей же період він використовувався як в'язниця, де тримали в ув'язненні як знаменитих місцевих розбійників, так і супротивників королівської влади, яких після невдалих виступів засилали на околицю королівства.
1447 рік. За наказом коменданта замку, марамороського жупана Яноша Кендереші Маловізі, на території Хустського зміцнення була побудована каплиця. Янош Хуньяді (1387 - 1456), який займав в цей період пост регента угорського королівства, віддав наказ каштеляну замку виділяти для утримання каплиці 12 золотих на рік або сіль на цю суму.
1467 рік. Починаючи з цього року, замок деякий час перебував під владою графа Імре Заполяї.
Collapse )