September 4th, 2016

Наследие. Новомалин. Замок/Спадщина. Новомалин. Замок. Анонс.

Новомалин - село в 10 км поганої дороги на південний захід від Острога. Перші відомості про поселення датуються XIV століттям. Вже тоді тут, на горбистій місцевості над річкою, стояв старовинний замок. В кінці XIV ст. князь Свидригайло перебудував його під мисливський замок, який повинен був виконувати також оборонні функції. Безлюдна лісиста місцевість дала замку назва - Глухні або Глухі. Пізніше його разом із землею Свидригайло подарував Оліферу Єловичу Малинському.
----------
НОВОМАЛИН - село в 10 км плохой дороги юго-западнее Острога. Первые сведения о поселении датируются XIV веком. Уже тогда тут, на холмистой местности над речкой, стоял старинный замок. В конце XIV в. князь Свидригайло перестроил его под охотничий замок, который должен был выполнять также оборонные функции. Безлюдная лесистая местность дала зам­ку название - Глухни или Глухи. Позднее его вместе с землёй Свидригайло подарил Олиферу Еловичу Малинскому.


Collapse )