August 28th, 2016

Наследие. Токи. Замок/Спадщина. Токі. Замок.

нагадую, по кліку дивимося великі картинки/напоминаю, по клику смотрим большие картинки...

Також відомий як:/Так же известен как:
Замок у селі Токи/Ожигівці (укр.) замок в селе Токи (рус), Zamek w Tokach (пол.), Zamek w Ozohowcach (пол.), Ожиговецький замок (укр.), Токівський замок (укр.)Перший етап будівництва: кінець 16 століття, останній етап будівництва: 18 століття (?)/
Первый этап строительства: конец 16 века, последний этап строительства: 18 век (?)
Collapse )