August 23rd, 2016

Спадщина. Перші Бровки. Садиба Сцибор-Рильских/Наследие. Первые Бровки. Усадьба Сцибор-Рыльских.Історія:
Під час правління польського короля Сигізмунда III село було колонізоване польською шляхтою. Воно було власністю князів Любомирських, а потім Рогозинських. Починаючи з 18 століття, селом, яке входило до Сквирського повіту, володів рід Сцібор-Рильських. Село мало власну церкву та вітряний млин.
—————
История:
Во время правления польского короля Сигизмунда III село было колонизировано польской шляхтой. Оно было собственностью князей Любомирских, а затем Рогозинский. Начиная с 18 века, селом, которое входило в состав Сквирского уезда, владел род Сцибор-Рыльских. Село имело свои церковь и ветряную мельницу.
Collapse )