August 21st, 2016

Спадщина. Колочава. Святодухівська церква./Наследие. Колочава. Святодуховская церковь

У Колочаві-Горб біля головної дороги, на пагорбі сперечається стрункістю зі смереками музей - дерев'яна Церква Зішестя Святого Духа (Святодухівська Церква). Згідно з написом на одвірку «Создан храм сей 1795 при парохові Іоані Попович при царі Францишкі ІІ майстрові Ференц Текка. Тоді був великий голод». У давні часи голод часто супроводжував верховинське життя і подібні нещастя часом фіксувалися у парохіальних книгах, а в Колочаві запис потрапив навіть на одвірок церкви.
—————
В Колочаве-Горб у главной дороги, на холме спорит стройностью с елями музей - деревянная Церковь Сошествия Святого Духа (Святодуховская Церковь). Согласно надписи на перекладине «Создан храм сей 1795 при священнике Иоанне Поповиче при царе ФРАНЦИШКО ІІ мастером Ференц Текке. Тогда был большой голод ». В давние времена голод часто сопровождал верховинскую жизнь и подобные несчастья временамі фиксировались в пріходскіх книгах, а в Колочаве запись попала даже на косяк церкви.


Collapse )