August 20th, 2016

Наследие. Пилипец. Церковь Рождества Богородицы/Спадщина. Пилипець. Церква Різдва Богородиці.

У «серці Верховини», а саме в славному Пилипці є не тільки професійні гірськолижні траси і найкрасивіший водоспад Шипот, але є також непомітний на перший погляд видатний архітектурний пам'ятник національного значення - церква Різдва Пресвятої Богородиці, XVIII ст. Найдавнішу церкву збудували в урочищі Закуття на початку 1500-их рр., Але вона згоріла. Друга церква. Благовіщення Господнього. була побудована посеред села, на пагорбі Юрчика в 1671 році, згоріла в 1758. У 1801 році в селі були дві дерев'яні церкви - головна на 340 вірян і мала, на 120 вірян у верхньому кінці. Верхня церква вже тоді була в поганому стані, і речі з неї перенесли в нижню, яка донині прикрашає село.
—————
В «сердце Верховины», а именно в славном Пилипце есть не только профессиональные горнолыжные трассы и красивый водопад Шипот, но есть также незаметный на первый взгляд выдающийся архитектурный памятник национального значения — церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XVIII ст. Древнейшую церковь построили в урочище Закутья в начале 1500-ых гг., но она сгорела. Вторая церковь Благовещения Господня была построена посреди села, на холме Юрчика в 1671 г., сгорела в 1758 г. В 1801 г. в селе были две деревянные церкви — главная на 340 верян и малая, на 120 верян в верхнем конце. Верхняя церковь уже тогда была в плохом состоянии, и вещи из нее перенесли в нижнюю, которая по сей день украшает село.


Collapse )