August 3rd, 2016

Спадщина. Турильче. Костел св. Яна Непомука. Анонс/Наследие. Турильче. Костел св. Яна Непомук. АнонсКатолицький костел в Турильче побудований в 1871 році, коли село належало поміщикам Івановским. Струнка будівля виконана в стилі неоготики. Статуї апостолів Петра і Павла встановлені в нішах на фасаді з боків від головного входу. Всередині зберігся різьбляний вівтар з розп'яттям і апостолами по боках. В даний час костел не діє.
----------
Католический костел в Турильче построен в 1871 году, когда село принадлежало помещикам Ивановским. Стройное здание выполнено в стиле неоготики. Статуи апостолов Петра и Павла установлены в нишах на фасаде по бокам от главного входа. Внутри сохранился резной алтарь с распятием и апостолами по бокам. В настоящее время костел не действующий.
Collapse )