August 2nd, 2016

Спадщина.Київ.Володимирський собор.Погляд з небес/Наследие. Киев. Владимирский собор. Взгляд с небесВолодимирський собор (Патріарший кафедральний собор св. Володимира) — православний собор у Києві, головний храм Української Православної церкви — Київського Патріархату. Збудований у 1862–1882 р.р.
Собор побудовано у руському неовізантійському стилі, початковий проект собору склали архітектори І. В. Штром і П. І. Спарро; пізніше його переробив архітектор О. В. Беретті. В споруджені собору брали участь архітектори Р. Бернгард, К. Я. Маєвський, В. М. Ніколаєв.
Собор у плані — традиційний давньоруський шестистовпний триапсидний храм, але увінчаний сімома банями.
—————
Владимирский собор (Патриарший кафедральный собор св. Владимира) - православный собор в Киеве, главный храм Украинской Православной церкви - Киевского Патриархата. Построенный в 1862-1882 г.г.
Собор построен в русском неовизантийском стиле, первоначальный проект собора составили архитекторы И. В. Штром и П. И. Спарро; позже его переработал архитектор А. В. Беретти. В сооружении собора принимали участие архитекторы Р. Бернгард, К. Я. Маевский, В. М. Николаев.
Собор в плане - традиционный древнерусский шестистолпный трехапсидный храм, но увенчанный семью куполами.
Collapse )