July 25th, 2016

Спадщина. Колодне. Церква Миколая Чудотворця/Наследие. Колодное. Церковь Николая Чудотворца.Церква святого Миколая Чудотворця — одна з найвидатніших та найдавніших пам'яток українського церковного будівництв, являє собою цікавий приклад синтезу архітектури, монументального настінного живопису і прикладного декоративного мистецтва XV-XVIII століть. Первісно збудована 1470 року. Пам'ятка архітектури всеукраїнського значення (охоронний № 205). Найдавніший дерев'яний храм України. XVI ст.
—————
Церковь святого Николая Чудотворца - одна из самых выдающихся и самых древних памятников украинского церковного строетельства, представляет собой интересный пример синтеза архитектуры, монументальной настенной живописи и прикладного декоративного искусства XV-XVIII веков. Первоначально построенна в 1470. Памятник архитектуры всеукраинского значения (охранный № 205). Древнейший деревянный храм Украины. XVI в.
Collapse )