July 24th, 2016

Спадщина. Самчики. Садиба. Частина 1/Наследие. Самчики. Усадьба. Часть 1.

Стаття заснована на розповіді Сергія Котелко про Самчики, відвіданих ним 16 жовтня 2008 і моїх квітня у фото 2016/Статья основана на рассказе Сергея Котелко о Самчиках, посещенных им 16 октября 2008 и моих фото апреля 2016.Самчики колись звалися Замчики.
Маєток стоїть на річці Случ, на правому березі. Відомо воно з часів Яна Самуїла Хоєцького (Jan Samuel Chojecki). Хоєцькі належали до гербу Любич (Lubicz) і були вихідцями з Мозовії. Ян Самуїл і влаштував тут - недалеко від сіл Самчики і Остроковці - свій маєток. Відноситься це швидше за все до початку XVIII століття. Помер Ян Самауіл вочевидь в 1737 році, так як з цього року власником Самчиків стає його син - Франтішек-Казимир Хоєцький (Franciszek Kazimierz Chojecki) (~ 1710 - 1779). Франтішек- Казімр очевидно перейнявся строгими ідеями Ордена Маріаністов, що виник в Польщі в XVII столітті, і побажав бачити батьків-маріаністов у себе в Самчиках. У 1771 році він закінчив тут будівництво костелу, який став резиденцією Ордену.
——————————
Самчики когда то назывались Замчики.
Имение стоит на реке Случ, на правом берегу. Известно оно с времен Яна Самуила Хоецкого (Jan Samuel Chojecki).  Хоецкие принадлежали к гербу Любич (Lubicz) и были выходцами из Мозовии. Ян Самуил и устроил здесь — недалеко от сел Самчики и Остроковцы — свое имение. Относится это скорее всего к началу XVIII века. Умер Ян Самауил очевидно в 1737 году, так как с этого года владельцем Самчиков становится его сын — Франтишек-Казимир Хоецкий (Franciszek Kazimierz Chojecki) (~ 1710 — 1779). Франтишек-Казимир очевидно проникся строгими идеями Ордена Марианистов, возникшего в Польше в XVII веке, и пожелал видеть отцов-марианистов у себя в Самчиках. В 1771 году он закончил здесь строительство костела, ставшего резиденцией Ордена.
Collapse )