July 22nd, 2016

Спадщина. Сатанів. Оборонна синагога/Наследие. Сатанов. Оборонная синагога.Сатанівська синагога - одна з найбільш значущих серед стародавніх синагог України. Досить сказати, що це друга за віком з подібних споруд нашої країни. У «віковому рейтингу» її випереджає тільки Луцька.
Згідно з письмовими джерелами, Велику Синагогу в Сатанові (Хмельницька обл.) Звели ще в 1514, за іншою версією в - 1532 році. Однак місцева легенда стверджує, що її і не будували зовсім. Мовлять, вона нерукотворна і існувала з моменту створення всесвіту, але до пори до часу була похована під землею. Почали люди одного разу розкопувати пагорб і відкопали ... синагогу.
Зауважимо, що ця легенда повністю відповідає легенді про знамениту Празької синагозі - найстарішою в Східній Європі.
—————
Сатановская синагога - одна из самых значимых среди древних синагог Украины. Достаточно сказать, что это второе по древности из подобных сооружений нашей страны. В «возрастном рейтинге» ее опережает только Луцкая.
Согласно письменным источникам, Большую Синагогу в Сатанове (Хмельницкая обл.) возвели еще в 1514, по другой версии в - 1532 году. Однако местная легенда утверждает, что ее и не строили вовсе. Мол, она нерукотворная и существовала с момента создания мироздания, но до поры до времени была погребена под землей. Начали люди однажды раскапывать холм и откопали... синагогу.
Заметим, что эта легенда полностью соответствует легенде о знаменитой Пражской синагоге - самой старой в Восточной Европе.
Collapse )