July 2nd, 2016

Спадщина. Крайніково. Свято-Михайлівська  церква/Наследие. Крайниково. Свято-Михайловская церковь.Гордістю села Крайниково є дерев’яна Свято-Михайлівська  церква та дзвіниця, які побудовані в 1668 році – одна з  найстаріших в районі і є однією з найоригінальніших з культових споруд в області.
—————
Гордостью села Крайниково является деревянная Свято-Михайловская церковь и колокольня, построенные в 1668 году - одна из старейших в районе и является одной из самых оригинальных культовых сооружений в области.
Collapse )