June 20th, 2016

Наследие. Соседи. Россия. Красное. Преображенская церковь

Оригинал взят у dimon_porter в Красное. Преображенская церковь
Авторская копия Чесменской церкви, потроенная в Тверской Губернии друзьями А.С.Пушкина супругами Полторацкими. Этот Храм - одно из редчайших на Тверской земле псевдоготических сооружений XVIII века.Collapse )


Спадщина. Чернелиця. Замок. Палац. Частина 6/Наследие. Чернелица. Замок. Дворец. Часть 6.

Перша частина/Первая часть
Друга частина/Вторая часть
Третя частина/Третья часть
Четверта частина/Четвертая часть
П'ята частина/Пятая часть


Бугор, що знаходиться попереду, це все, що залишилося від палацу Чернелицького замку .../Бугор, находящийся впереди, это всё, что осталось от дворца Чернелицкого замка...

Чернелицький замок - одна з найцікавіших і найцінніших пам'яток оборонної архітектури на Покутті. У публікаціях, путівниках, а також на інтернет-сторінках, присвячених замку, часто можна зустріти фотографії надбрамної вежі, бастіонів та інших частин замку, на які, в першу чергу, звертають увагу історики, архітектори та мандрівники. Проте мало кому відомо про існування замкового палацу, який зник з краєвиду Чернелиці по Другій світовій війні. Не потрапляв він і в поле зору дослідників, за винятком лише коротких згадок у працях О. Чоловського та Р. Афтаназі. Таким чином, резиденція, пов'язана з родинами Чарторийських, Потоцьких та Ценських, була несправедливо забута.
Замок у Чернелиці, будівництво якого закінчилося до кінця 1650-х років, має деякі ознаки оборонної резиденції, т.зв. Палац у фортеці. Про це свідчать розпланування, характер декорування, а також функціональне призначення пам'ятки. За Я. Богдановським, Палац у фортеці - це необоронна палацова будівля (резиденція), оточена по периметру укріпленнями бастіонного або кліщового типу, додатково укріплена ровами, валами і оборонними брамами.
------------------
Чернелицкий замок - один из самых интересных и ценных памятников оборонного зодчества на Покутье. В публикациях, путеводителях, а также на интернет-страницах, посвященных замку, часто можно встретить фотографии надвратной башни, бастионов и других частей замка, на которые, в первую очередь, обращают внимание историки, архитекторы и путешественники. Однако мало кому известно о существовании замкового дворца, который исчез с пейзажа Чернелицы после Второй мировой войны. Не попадал он и в поле зрения исследователей, за исключением лишь коротких упоминаний в работах А. Чоловского и Р. Афтанази. Таким образом, резиденция, связана с семьями Чарторийских, Потоцких и Ценского, была несправедливо забыта.
Замок в Чернелице, строительство которого закончилось к концу 1650-х годов, имеет некоторые признаки оборонной резиденции, т.н Дворец в крепости. Об этом свидетельствуют планировки, характер декорирования, а также функциональное назначение памятника. По Я. Богдановскому, Дворец в крепости - это необороняемое дворцовое здание (резиденция), окруженное по периметру укреплениями бастионного клещевого типа, дополнительно укрепленное рвами, валами и оборонительными воротами.
Collapse )