June 18th, 2016

Спадщина. Чернелиця. Замок. Частина 5/Наследие. Чернелица. Замок. Часть 5.

Перша частина/Первая часть
Друга частина/Вторая часть
Третя частина/Третья часть
Четверта частина/Четвертая частьМіжвоенний період / Межвоенный период.
Східна Галичина була регіоном, де перманентно точилися інтенсивні бойові дії в ході Першої світової війни (східний фронт), під час польсько-української 1918-1919 та польсько- більшовицької воєн 1919-1921 років. По закінченні воєнних дій новостворена польська адміністрація розпочала посилено збирати інформацію про руйнівні наслідки війни в колишній Східній Галичині. Архівні документи, пов'язані з цим процесом, є для нас цінними джерелами у зв'язку з відсутністю інших свідчень чи спогадів жителів, на основі яких можна було б відтворити перебіг історії Чернелицького замку в цей період. На основі виявлених архівних матеріалів ми спробуємо висвітлити обставини останньої відомої реставрації Чернелицького замку, а також показати зростаючий інтерес до нього як до цінної історичної пам'ятки, про що свідчать наукові експедиції і туристичні поїздки до Чернелиці в міжвоєнний період.
-----------
Восточная Галичина была регионом, где перманентно шли интенсивные боевые действия в ходе Первой мировой войны (восточный фронт), во время польско-украинской 1918-1919 г. и польско большевистской войн 1919-1921 годов. По окончании военных действий польская администрация начала вновь усиленно собирать информацию о разрушительных последствиях войны в бывшей Восточной Галиции. Архивные документы, связанные с этим процессом, являются для нас ценными источниками в связи с отсутствием других свидетельств или воспоминаний жителей, на основе которых можно было бы воспроизвести ход истории Чернелицкого замка в этот период. На основе выявленных архивных материалов мы попробуем осветить обстоятельства последней известной реставрации Чернелицького замка, а также показать растущий интерес к нему как к ценной исторической достопримечательности, о чем свидетельствуют научные экспедиции и туристические поездки в Чернелицу в межвоенный период.
Collapse )