June 13th, 2016

Спадщина. Чернелиця. Замок. Частина 3/Наследие. Чернелица. Замок. Часть 3.

Перша частина/Первая часть
Друга частина/Вторая частьЗамок в кінці XVIII - першій половині XIX століття /Замок в конце XVIII - первой половине XIX столетия.

Чернелицька фортеця, після завданих ушкоджень 1739 року і внаслідок військових дій під час Барської конфедерації, в другій половині XVIII століття дедалі більше перетворювалася на руїну. Збережений інвентар 1798 року свідчить, що замок у цей період перебував у жалюгідному стані: оборонні мури занепали; міст над ровом перед в'їзною вежею повністю розібраний; дерев'яні ялові двері в'їзної вежі потребували капітального ремонту; зерносховище в прибрамному корпусі було без дверей, а вікна в ньому без скла і частково замуровані; житлова кімната на другому поверсі вежі повністю знищена; старий дах над брамою прогнив і не підлягав ремонту, а над прибрамним корпусом взагалі не було покриття; пивниці під брамою і зерносховищем частково завалені; мурована резиденція (палац) на дитинці також не мала жодного даху, в ній збереглись тільки три виведені наверх комини; склепіння палацу через погодні умови повністю понищені, подряпані, місцями обвалені; в будинку не збереглось ані дверей, ані вікон, ані печей, крім 2-х камінів; каплиця всередині палацу не мала вікон і дверей, а пивниця під нею була завалена; стайня, возівня й вартівня повністю знищені або розібрані; пекарська піч зруйнована; мурована криниця посеред дитинця закидана, а великий кам'яний жолоб для напоювання тварин був розбитий.
--------------
Чернелицкая крепость, после нанесенных ей повреждений 1739 года и в результате военных действий во время Барской конфедерации, во второй половине XVIII века все больше превращалась в руины. Сохраненный инвентарь 1798 года свидетельствует, что замок в этот период находился в плачевном состоянии: оборонительные стены обветшали; мост над рвом перед въездными башнями полностью разобран; деревянные яловые двери въездной башни требовали капитального ремонта; зернохранилище в привратном корпусе стояло без дверей, а окна в нем - без стекол и даже частично замурованы; жилая комната на втором этаже башни полностью уничтожена; старая крыша над воротами прогнила и не подлежала ремонту, а над привратным корпусом вообще не было покрытия; часовня под воротами и зернохранилищем частично завалена; каменная резиденция (дворец) на поребрике также не имела крыши, в ней сохранились только три выведеных наверх дымохода; своды дворца из-за погодных условий полностью уничтожены, они стояли все поцарапанные, местами даже обваленные; в доме не сохранилось ни дверей, ни окон, ни печей, кроме 2-х каминов; в часовне внутри дворца не было окон и дверей, а пивница под ней была завалена; конюшня, возовная и дежурка полностью уничтожены или разобраны; пекарская печь разрушена; каменный колодец посреди детинца заброшен, а большой каменный желоб для кормления животных - разбит.

нагадую, по кліку дивимося великі картинки/напоминаю, по клику смотрим большие картинки...
Collapse )

Спадщина. Новоселиця. Церква Успіння Богородиці.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!

нагадуємо, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки ...

Село Новоселица (рус: Новоселица; засновано в 1600 році; на висоті - 313 м.н.р.м.), Виноградівського району відоме своїм дерев'яним храмом, церквою Успіння Пресвятої Богородиці, яка була побудована в 1669 році.Унікальність церкви в тому, що вона є найменшою дерев'яною церквою готичного стилю на території Закарпаття. Її пропорції вважаються ідеальними. У «бабинці» зберігся напис: «цей храм робів Кочаловіч у тисячі шістсот шістьдесят-дев'ять р.». Її унікальність ще й у тому, що там зберігся настінний живопис, який робить цю церкву унікальним для України пам'ятником мистецтва.
Collapse )