June 8th, 2016

Спадщина. Чернелиця. Замок. Частина 1/Наследие. Чернелица. Замок. Часть 1.

Чернелиця - селище міського типу, розташоване на правому березі р. Дністер у Городенківському районі Івано-Франківщини, на відстані близько 22 км від районного і 65 км від обласного центрів.
----------
Чернелица - поселок городского типа, расположенный на правом берегу р. Днестр в Городенковском районе Ивано-Франковской области, на расстоянии около 22 км от районного и 65 км от областного центров.Віддаленість од головних доріг, як загальнодержавних, так і обласних, призвела до того, що Чернелиця рідко згадується в туристичних путівниках. Тим не менш, історія покутського селища досить багата на події, а в самому населеному пункті збереглося чимало історичних пам'яток, які варто відвідати. Серед них - давньоруське городище ХІ-ХІХ століть, бастіони та в'їзна вежа замку першої половини XVII століття, руїни римо-католицького костелу 1661 року, залишки каплиці Раціборських середини XIX століття, греко-католицька церква Пречистої Діви Марії 1817 року, руїни єврейської синагоги, рештки австрійських оборонних укріплень з часів Першої світової війни. Наша розповідь буде щодо Чернелецкого замку.
-------------------
Удаленность от главных дорог, как общегосударственных, так и областных, привела к тому, что Чернелица редко упоминается в туристических путеводителях. Тем не менее, история покутского поселка достаточно богата на события, а в самом населенном пункте сохранилось немало исторических достопримечательностей, которые стоит посетить. Среди них - древнерусское городище XI-XIX веков, бастионы и въездная башня замка первой половины XVII века, руины римско-католического костела 1661 года, остатки часовни Рациборских середины XIX века, греко-католическая церковь Девы Марии 1817 года, руины еврейской синагоги, остатки австрийских оборонительных укреплений со времен Первой мировой войны. Наш рассказ будет о Чернелицком замке.
Collapse )