May 12th, 2016

Спадщина. Колиндяни. Палац Городиських. Анонс/Наследие. Колындяны. Дворец Городиских. Анонс.

Покинутий палац в Колиндянах з двома вежами, що нагадують замкові, дійсно побудований на основі середньовічного замку, закладеного шляхтичами Стаменскімі в XV в. (За іншими даними в XVII ст.). На поч. XIX ст. напівзруйнований на той час замок в Колиндянах перейшов до роду Альбіновскіх, від яких його успадкував шляхтич К. Городиський.
-----------
Заброшенный дворец в Колындянах с двумя башнями, напоминающими замковые, действительно построен на основе средневекового замка, заложенного шляхтичами Стаменскими в XV в. (по другим данным в XVII в.). В нач. XIX в. полуразрушенный к тому времени замок в Колындянах перешел к роду Альбиновских, от которых его унаследовал шляхтич К. Городиский.


Collapse )

Спадщина. Підзамочок. Руїна замку. Частина 2.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!

нагадуємо, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки ...

початок тутЗ зовнішнього боку кам'яних укріплень замку був викопаний рів. Через цей рів був перекинутий вузький дерев'яний міст, що вів до воріт замку. Ймовірно, замок був додатково захищений земляними валами, можливо, бастіонного зображення.
Collapse )

Спадщина. Чернокозинці. Замок. Панорама та анонс/Наследие. Чернокозинцы. Замок. Панорама и анонс.Такі видатні дослідники історії та пам'яток Поділля, як Юзеф Ролле і Євтимій Сіцінський не сумнівалися, що поселення в Чорнокозинцях з'явилося задовго до 15 століття (перша письмова згадка села відноситься до 1467 рік). Так, наприклад, Юзеф Ролле вважав, що Чорнокозинці могли бути одним з найстаріших форпостів Поділля, дослідник вважав, ніби це місце було уподобано ще першими поселенцями, які з'явилися тут під час заселення краю. Ким були ці поселенці і коли вони тут влаштувалися? На це питання Ролле не відповідає, але один з варіантів відповіді знаходимо у Євфимія Сіцинського, який згадує об "слідах трипільської культури: знаряддя, черепках і т.д." на замчище. Особливий інтереси викликає інформація Сіцинського про те, що трипільські шари оголилися, коли в районі Замкової гори під час Першої Світової війни солдати рили окопи. Ось, мабуть, і єдина згадка про "розкопки".
----------
Такие выдающиеся исследователи истории и памятников Подолья, как Юзеф Ролле и Евфимий Сецинский не сомневались, что поселение в Чернокозинцах появилось задолго до 15 века (первое письменное упоминание села относится к 1467 году). Так, например, Юзеф Ролле считал, что Чернокозинцы могли быть одним из самых старых форпостов Подолья, исследователь допускал, что это место было облюбовано ещё первыми поселенцами, которые появились здесь во время заселения края. Кем были эти поселенцы и когда они здесь обосновались? На этот вопрос Ролле не отвечает, но один из вариантов ответа находим у Евфимия Сецинского, который упоминает о "следах трипольской культуры: орудиях, черепках и т.д." на замчище. Особый интересы вызывает информация Сецинского о том, что трипольские слои обнажились, когда в районе Замковой горы во время Первой Мировой войны солдаты рыли окопы. Вот, пожалуй, и единственное упоминание о "раскопках".
Collapse )

Наследие. Соседи. Финляндия. Замок Олавинлинна.

Оригинал взят у lipilin2010 в Замок Олавинлинна

Замок Олавинлинна самая северная средневековая крепость на живописном острове рядом с городом Савонлинна (Savonlinna) в Финлядии. (GPS Координаты: 61.863941, 28.901374).
Collapse )