May 2nd, 2016

Спадщина. Нирків. Червоногруд. Погляд з небес/Наследие. Ныркив. Червоногруд. Взгляд с небес.

Нагадую, по кліку дивимося велику картинку/напоминаю, по клику смотрим большую картинку...
Історію та погляд з землі читаємо й дивимось по посиланню в кінці статті/историю и взгляд с земли читаем и смотрим по ссылке в конце статьи...


Collapse )