April 24th, 2016

Спадщина. Чортків. Замок. Анонс + панорама/Наследие.Чортков. Замок. Анонс + панорама.

Поселення було засновано у річки Серет (притока річки Дністер).
Ймовірно, на місці Чорткова ще в давньоруські часи існувало (укріплене?) поселення.
1427 рік. Перша письмова згадка поселення, яке тоді називалося Чартковіце. Саме під такою назвою місто було відзначено на картах періоду правління польського короля Владислава II Ягайло (близько 1351 - 1434).
15 - 17 століття. У цей період Чортків неодноразово піддавався нападам татар, турків і козаків, місто руйнувалося, але згодом кожен раз відбудовувалось.
----------
Поселение было основано у реки Серет (приток реки Днестр).
Вероятно, на месте Чорткова ещё в древнерусское время существовало (укреплённое?) поселение.
1427 год. Первое письменное упоминание поселения, которое тогда называлось Чартковице. Именно под таким названием город был отмечен на картах периода правления польского короля Владислава II Ягайло (около 1351 - 1434).
15 – 17 века. В этот период Чортков неоднократно подвергался нападениям татар, турок и казаков, город разрушался, но впоследствии каждый раз отстраивался.


Collapse )