March 28th, 2016

Спадщина. Червоне. Авіамайстерні/Наследие. Червоное. Авиамастерские.


Текст і фотографії наведені у даній статті використані з люб'язного дозволу Сергія Котелко, з його розповіді, після відвідин August 6, 2011 Червоного. Текст з того часу не втратив актуальності. Мої фотографії липня 2015 та березня 2016 року, як завжди, доповнять розповідь.
----------
Текст и фотографиі приведенние в данной статье использована с любезного разрешения Сергея Котелко, из его рассказа, после посещений August 6, 2011 Червоного. Текст с того времени не потерял актуальности. Мои фотографии июля 2015 года и марта 2016 года, как всегда, дополнят повествование.
Collapse )

Спадщина. Червоне. Інші споруди та парк/Наследие. Червоное. Другие постройки и парк.Крім авіації і перебудови палацу Федір Федорович за власним проектом переробив прилеглі до палацу парки і сади - 58 гектар. Наприклад, він влаштував 250 метрову липову алею, залишки від якої можна бачити на знімку внизу.
————————————
Кроме авиации и перестройки дворца Федор Федорович по собственному проекту переделал прилегающие ко дворцу парки и сады — 58 гектар. Например, он устроил 250 метровую липовую аллею, остатки от которой можно видеть на снимке внизу.
Collapse )