March 19th, 2016

Наследие. Овруч. Церковь Св. Василия Великого/Спадщина. Овруч. Церква Св. Василя Великого.

Оригинал взят у alexjourba в Церковь Василия Великого в Овруче


1. Вид на храм і монастирський комплекс з південного заходу/Вид на храм и монастырский комплекс с юго-запада


Василівську церкву в Овручі, датуємую 1190 роком і відновлену в 1907-1911 роках А. В. Щусєвим я хотів побачити з того моменту, як вже майже 3 роки тому розбирався в походженні трилопатевих храмів - Василівська церква приписується Петру-Мілонегу, одному з винахідників ( легендарних чи ні, ніхто не знає) цього типу храмів.
----------
Васильевскую церковь в Овруче, датирующуюся 1190 годом и восстановленную в 1907-1911 годах А.В.Щусевым я хотел увидеть с того момента, как уже почти 3 года назад разбирался в происхождении трехлопастных храмов - Васильевская церковь приписывается Петру-Милонегу, одному из изобретателей (легендарных или нет, никто не знает) этого типа храмов.


14 червня 2013 роки я опинився в Овручі та оглянув храм досить докладно. Він справляє величезне враження, имхо, перш за все своєю архітектурою і тим, як акуратно і талановито Щусєв підняв її з руїн. Внутрішні ж розписи, авторства А.П.Блазнова, а в південній вежі і К.С.Петрова-Водкіна дуже потужні, але настільки ж і своєрідні - і, на мій погляд, не схожі ні на розписи Спас-Нередіци в Новгороді ні на розпису Володимирського собору в Києві. Це щось абсолютно з 20 століття. На жаль, зйомка всередині "витягнута" і передача кольору страждає, але загальне враження, на мій погляд, скласти можна.
----------
14 июня 2013 года я оказался в Овруче и осмотрел храм довольно подробно. Он производит огромное впечатление, имхо, прежде всего своей архитектурой и тем, как аккуратно и талантливо Щусев поднял ее из руин. Внутренние же росписи, авторства А.П.Блазнова, а в южной башне и К.С.Петрова-Водкина очень мощны, но настолько же и своеобразны - и, на мой взгляд, не похожи ни на росписи Спас-Нередицы в Новгороде ни на росписи Владимирского собора в Киеве. Это нечто абсолютно из 20 века. К сожалению, съемка внутри "вытянута" и цветопередача страдает, но общее впечатление, на мой взгляд, составить можно.

Collapse )
ну как то так =))