March 18th, 2016

Спадщина. Буськ. Костел Св. Станіслава/Наследие. Буск. Костел Св. Станислава. Анонс.

Католицький костел Св. Станіслава в Буську побудований в 1768-80 рр. на місці старого дерев'яного парафіяльного храму, спаленого козаками під час Визвольної війни. Земельна ділянка та частина коштів на будівництво виділив польський король Станіслав Август. Будівлю в стилі бароко спроектовано по одному з типових проектів, розроблених раніше відомим європейським архітектором Б. Меретином (аналогічні храми збереглися в Берездівці і Лопатині).
----------
Католический костел Св. Станислава в Буске построен в 1768-80 гг. на месте старого деревянного приходского храма, сожженного казаками во время Освободительной войны. Земельный участок и часть средств на строительство выделил польский король Станислав Август. Здание в стиле барокко спроектировано по одному из типовых проектов, разработанных ранее известным европейским зодчим Б. Меретином (аналогичные храмы сохранились в Берездовцах и Лопатине).


Collapse )