March 10th, 2016

Наследие. Древний Киев. Что? Где? Когда? (часть 1)

Оригинал взят у agritura в Древний Киев. Что? Где? Когда? (часть 1)


Сейчас я сделаю 2 признания, буквально исторгну их из черных тайников своей души:
1) я обожаю диорамы;
2) у меня топографический кретинизм в крайней степени выраженности.

Collapse )

Спадщина. Любар. Костел Св. Михайла і Домініка/Наследие. Любар. Костел Св. Михаила и Доминика.Не можна говорити про історію Любарського костелу не згадавши спершу хоча б в декілька словах історію самого міста, котрі так тісно пов'язані між собою. Отже Любар, містечко Звягільського, тобто Новоград-Волинського повіту, мальовничо розташоване над берегом річки Случ, було засноване десь приблизно в роках 1340 - 1382 князем Любартом Гедиміновичем.
—————
Нельзя говорить об истории Любарского костела не упомянув сначала хотя бы в несколько словах историю самого города, которые так тесно связаны между собой. Отже Любар, городок Звягильского, то есть Новоград-Волынского уезда, живописно расположенный на берегу реки Случ, был основан где-то примерно в годах 1340 - 1382 князем Любартом Гедиминовичи.
Collapse )

Спадщина. Немирів. Палац княгині Щербатової/Наследие. Немиров. Дворец княгини М. Щербатовой.Палац княгині М. Щербатової в Немирові побудований в XIX-XX ст. на місці середньовічного замку і пізнішої садиби магнатів Потоцьких. Княгиня Щербатова отримала Немирівське маєток у спадок від свого діда - графа Б. Потоцького. За її замовленням чеський арх. І. Стібрала за участю Г. Грінера і Е. Крамарж побудував двоповерховий палац у стилі неокласицизму. Навколо палацу бельгійський паркобудівельник Ван Гєєрт розбив великий парк площею 85 га, який налічує зараз понад 160 видів дерев і чагарників: дуб, сосна звичайна, чорна і веймутова, бук червоний, акація біла, ялина звичайна і блакитна, граб, ялиця, ясен, кавове дерево, гінкго, платан і ін. Парковий фасад палацу охороняють дві скульптури сонних левів. Від старих садибних будівель залишилася тільки квадратна водонапірна вежа в середньовічному стилі. Під час Першої світової війни княгиня Щербатова влаштувала в палаці лазарет, в якому сама працювала сестрою милосердя. Загинула вона під час Громадянської війни від випадкового пострілу червоноармійця-мародера. Зараз у палаці розташований санаторій "Авангард", проте відвідувачі можуть вільно милуватися добре збереженими інтер'єрами. Стіни прикрашені картинами українських майстрів з колекції колишньої господині. У головному холі на почесному місці висить портрет самої княгині.
----------
Дворец княгини М. Щербатовой в Немирове построен в XIX-XX вв. на месте средневекового замка и более поздней усадьбы магнатов Потоцких. Княгиня Щербатова получила немировское имение в наследство от своего деда - графа Б. Потоцкого. По ее заказу чешский арх. И. Стибрал при участии Г. Гринера и Э. Крамаржа построил двухэтажный дворец в стиле неоклассицизма. Вокруг дворца бельгийский паркостроитель Ван Геерт разбил большой парк площадью 85 га, который насчитывает сейчас более 160 видов деревьев и кустарников: дуб, сосна обыкновенная, черная и веймутова, бук красный, акация белая, ель обыкновенная и голубая, граб, пихта, ясень, кофейное дерево, гинкго, платан и др. Парковый фасад дворца охраняют две скульптуры сонных львов. От старых усадебных построек осталась только квадратная водонапорная башня в средневековом стиле. Во время Первой мировой войны княгиня Щербатова устроила во дворце лазарет, в котором сама работала сестрой милосердия. Погибла она во время Гражданской войны от случайного выстрела красноармейца-мародера. Сейчас во дворце расположен санаторий "Авангард", однако посетители могут свободно любоваться хорошо сохранившимися интерьерами. Стены украшены картинами украинских мастеров из коллекции бывшей хозяйки. В главном холле на почетном месте висит портрет самой княгини.
Collapse )