March 7th, 2016

Спадщина. Безпечна. Костел Св. Ізідора/Наследие. Беспечная. Костёл Святого Изидора.І адже є ще люди, які, шукають невідомі місця на карті. Ті самі білі плями, яких ніхто не знає або не пам'ятає.
Один з них Роман Маленков )) розповідав на своїх екскурсіях, як на старих картах Генштабу виявив хрестик в селі Безпечна.
----------
И ведь есть еще люди, которые, ищут неизвестные места на карте. Те самые белые пятна, которых никто не знает или не помнит.
Один из них Роман Маленков)) рассказывал на своих экскурсиях, как на старых картах Генштаба обнаружил крестик в селе Беспечная.
Collapse )

Спадщина. Шалієвка. Троїцька церква/Наследие. Шалиевка. Троицкая церковь.Троїцька церква розташована біля траси Т1020 в південній частині села Шаліївка.
----------
Троицкая церковь расположена возле трассы Т1020 в южной части села Шалиевка.
Collapse )

Наследие. Поморяны. Замок. Взгляд с высоты.Зима2016/Спадщина. Поморяни. Замок. Погляд з висоти. 2016

Оригинал взят у zamki_kreposti в Поморянський замок - Взгляд с высоти


Королівська резиденція в містечку Поморяни (Львівська обл., Золочівський р-н) - швидко руйнуючийся пам'ятник архітектури Національного значення. Хроніка занепаду цього об'єкта описана тут
----------
Королевская резиденция в городке Поморяны (Львовская обл., Золочевский р-н) - стремительно разрушающийся памятник архитектуры Национального значения. Хроника упадка этого объекта описана здесь

Допомоги пам'ятника з боку держави нуль, з багатими меценатами поки також не склалося, та й місцеве населення до замку відноситься переважно зі зневагою. Промінь світла в цьому темному царстві - волонтерський рух "Я - Поморянській замок", учасники якого не словом, а ділом допомагають замку. Ось їх група в facebook і вконтакте . Приєднуйтесь! Цей замок ще можна врятувати.
----------
Помощи памятнику со стороны государства ноль, с богатыми меценатами пока также не сложилось, да и местное население к замку относится преимущественно с пренебрежением. Луч света в этом тёмном царстве - волонтёрское движение "Я - Поморянський замок", участники которого не словом, а делом помогают замку. Вот их группа в facebook и вконтакте. Присоединяйтесь! Этот замок ещё можно спасти.

28 лютого 2016 р. навідалися в Поморяни з метою аерофотофіксації стану об'єкта, і ось що ми побачили:
-----------
28 февраля 2016 г. наведались в Поморяны с целью аэрофотофиксации состояния объекта, и вот что мы увидели:

pomotyani-dji-01.jpg
Collapse )
ну как то так =))

Наследие. Соседи. Латвия.Rezekne. Rezeknes ordenpils (Резекне. Резекненский орденский замок) (LV)

Оригинал взят у dimon_porter в Rezekne. Rezeknes ordenpils (Резекне. Резекненский орденский замок) (LV)
После завоевания земель латгалов Ливонский орден начал строительство замков на захваченной территории. Около 1285 года, на месте латгальского городища, 16-й магистр ордена Шурберг (Шауербург) Вильгельм заложил первый камень нового замка. Замок назвали Rositen и его первым хозяином стал фогт Ото Пашедах.Collapse )