February 2nd, 2016

Спадщина. Верхівка. Палац Собанських/Наследие. Верховка. Дворец Собанских.

Верховка - Верхівка - Wierzchowka

Тростянецький район Вінницької області/Тростянецкий район Винницкой области
раніше - містечко Верхівка Брацлавського повіту Подільської губернії/ранее  — местечко Верховка Брацлавского уезда Подольской губернии

Текст і частина фотографій наведених у даній статті використані з люб'язного дозволу Сергія Котелко, з його розповіді, після відвідин 12 жовтня 2008 і 26 вересня 2009 Верхівки. Текст з того часу не втратив актуальності. Мої фотографії квітня 2015, як завжди, доповнять розповідь.
----------
Текст и часть фотографий приведенных в данной статье использована с любезного разрешения Сергея Котелко, из его рассказа, после посещений 12 октября 2008 и 26 сентября 2009 Верховки. Текст с того времени не потерял актуальности. Мои фотографии апреля 2015 года, как всегда, дополнят повествование.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file22_middle.png
Collapse )