January 20th, 2016

Спадщина. Гущинці. Палац Гіжіцких-Абамеліков/Наследие. Гущинцы. Дворец Гижицких-Абамеликов.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/DJI00335_middle.jpg

Палац побудований в класичному стилі на крутому схилі річки Південний Буг. Знаходиться в незадовільному стані.
—————
Дворец построен в классическом стиле на крутом склоне реки Южный Буг. Находится в неудовлетворительном состоянии.
Collapse )

Спадщина. Київ. 1912. Частина 1/Наследие. Киев. 1912. Часть 1.

Сьогодні у нас фото екскурсія по Києву (не раніше літа 1912 року, але точна дата випуску альбому, з якого взято фотографії, невідома). Під деякими фотографіями невеличкі коментарі.
----------
Сегодня у нас фотоэкскурсия по Киеву (не ранее лета 1912 года, но точная дата выпуска альбома, из которого взяты фотографии, неизвестна). Под некоторыми фотографиями небольшие комментарии.

фотографії клікабельні/фотографии кликабельны1. Київо-Печерська Успенська Лавра. Успенський собор. 29 вересня 1926 ВУЦВК і Рада народних Комісарів УРСР ухвалили постанову про «Визнання колишньої Києво-Печерської Лаври історико-культурним державним заповідником і про перетворення її на Всеукраїнське музейне містечко». Поступове витіснення чернечої общини новоствореним музеєм завершилися до початку 1930 повною ліквідацією монастиря. Частина братії була вивезена і розстріляна, інші були ув'язнені або заслані. Лавра зазнала розорення. 3 листопада 1941 німецькими окупаційними військами Успенський собор був підірваний - відновлений в 2000 році, - що було доведено на Нюрнберзькому процесі. Однак є версія, що собор був замінований радянською армією і підірваний партизанами. До речі, незадовго до цього радянськими властями були підірвані такі шедеври українського бароко, як Богоявленський собор і Миколаївський військовий собор, а також пам'ятники домонгольського часу - Михайлівський Золотоверхий монастир, церква Успіння на Подолі і Трьохсвятительська церква.
----------
1. Киево-Печерская Успенская Лавра. Успенский собор. 29 сентября 1926 года ВУЦИК и Совет народных Комиссаров УССР приняли постановление о «Признании бывшей Киево-Печерской Лавры историко-культурным государственным заповедником и о превращении её во Всеукраинский музейный городок». Постепенное вытеснение монашеской общины новосозданным музеем завершились к началу 1930 полной ликвидацией монастыря. Часть братии была вывезена и расстреляна, остальные были заключены в тюрьмы или сосланы. Лавра подверглась разорению. 3 ноября 1941 года немецкими оккупационными войсками Успенский собор был взорван - восстановлен в 2000 году, - что было доказано на Нюрнбергском процессе. Однако есть версия, что собор был заминирован советской армией и взорван партизанами. Кстати, незадолго до этого советскими властями были взорваны такие шедевры украинского барокко, как Киево-Братский Богоявленский монастырь и Николаевский военный собор, а также памятники домонгольского времени — Михайловский Златоверхий монастырь, церковь Успения на Подоле и Трёхсвятительская церковь.
Collapse )