January 10th, 2016

Спадщина.Володимир-Волинський.Успенський собор/Наследие.Владимир-Волынский.Успенский собор.Часть 1.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6514_6520_middle.png

Успенський собор - це одна з найцінніших архітектурних пам'яток давньоруського зодчества, що збереглася до нашого часу. Свято-Успенський собор - це головна визначна пам'ятка Володимира-Волинського, можна сміливо заявити, що вона є його візитною карткою. Часто собор іменують Мстиславовим храмом, оскільки побудований він за велінням Володимир-Волинського, а пізніше великого Київського князя Мстислава Ізяславича придніпровськими майстрами.
----------------
Успенский собор – это одна из самых ценных архитектурных памяток древнерусского зодчества, сохранившаяся до нашего времени. Свято-Успенский собор – это главная достопримечательность Владимира-Волынского, можно смело заявить, что она является его визитной карточкой. Часто собор именуют Мстиславовым храмом, так как построен он по велению Владимир-Волынского, а позднее великого Киевского князя Мстислава Изяславича приднепровскими мастерами.
Collapse )

Спадщина.Володимир-Волинський.Успенський собор/Наследие.Владимир-Волынский.Успенский собор.Часть 2.

Часть 2. Початок/Начало - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/236235.html

У 1683 році собор дуже сильно постраждав від пожежі, що охопила все місто. Відновлення храму здійснилося тільки в 1753 році, коли візантійська архітектура колишнього собору була перероблена уніатами на латинський манер. У 1753 р до західного фасаду прибудований великий двоповерховий портик, зроблений фронтон, частина стародавніх вікон закладена, інші розтесано, прорубані нові. У середині XVIII ст. з південного боку апсиди прибудовані двоповерхові келії. У другій половині XVIII ст. проводилися подальші перебудови собору.
-------------
В 1683 году собор очень сильно пострадал от пожара, охватившего весь город. Восстановление храма осуществилось только в 1753 году, когда византийская архитектура прежнего собора была переделана униатами на латинский манер. В 1753 г. к западному фасаду пристроен большой двухэтажный портик, сделан фронтон, часть древних окон заложена, другие растесаны, прорублены новые. В середине XVIII в. с южной стороны апсиды пристроены двухэтажные кельи. Во второй половине XVIII в. проводились дальнейшие перестройки собора.


Collapse )