December 26th, 2015

Спадщина. Присліп. Церква св.Миколи (стара)/Наследие. Прислоп. Церковь Св. Николая.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1639_9Y5B1643_middle.png

Від Торуня долиною ріки, в напрямі на Присліп, дорога йде увесь час вгору, і чим ближче до верхів’я Карпатського хребта, тим гори стають ніби нижчі. Присліп лежить недалеко від перевалу, майже в самому верхів’ї Ріки, що тече тут невеличким струмком. У цьому гірському селі зберігся своєрідний ансамбль дерев’яних споруд, що складається з Миколаївської церкви та дзвіниці XVIII ст. Будував його талановитий майстер, який, порушуючи закони симетрії і рівноваги, вільно розставив свої споруди. Вони пов’язані не в графічній проекції у фасаді або в плані на папері, а в просторі, в конкретному оточенні. Згідно з вимогами культу храм орієнтований вівтарем на схід, а дзвіниця поставлена так, що жодна її вісь не прив’язана до храму. Тому звідки не дивитися на них, кожного разу вони виступають в різних ракурсах, але завжди як єдине ціле.
----------------------
От Торуня долиной реки, в направлении на Прислоп, дорога идет все время вверх, и чем ближе к верховьям Карпатского хребта, тем горы становятся как бы ниже. Прислоп лежит недалеко от перевала, почти в самом верховье реки, что течет здесь небольшим ручьем. В этом горном селе сохранился своеобразный ансамбль деревянных сооружений, состоящий из Николаевской церкви и колокольни XVIII в. Строил его талантливый мастер, который, нарушая законы симметрии и равновесия, свободно расставил свои сооружения. Они связаны не в графической проекцей в фасаде или в плане на бумаге, а в пространстве, в конкретном окружении. Согласно требованиям культа храм ориентирован алтарем на восток, а колокольня поставлена ​​так, что бы ни одна её ось не была привязана к храму. Поэтому откуда не смотри на них, каждый раз они выступают в разных ракурсах, но всегда как единое целое.
Collapse )

Спадщина. Вінниччина в акварелях Наполеона Орди. Частина 2 - південний-захід області.

Оригинал взят у posterrr в Вінниччина в акварелях Наполеона Орди. Частина 2 - південний-захід області.Пам'ятна срібна монета випущена в Білорусі/Памятная серебряная монета выпущеная в Беларуси

Продовжуємо знайомитись із Вінниччиною за допомогою акварелей Наполеона Орди.
Минулого разу ми здійснили історично-мистецьку подорож північною частиною області. Цього разу помандруємо на південний-захід від Вінниці, по містах і селах Тиврівського, Жмеринського, Барського, Шаргородського, Мурованокуриловецького, Могилів-Подільського та Чернівецького районів.
——————————
Продолжаем знакомиться с Винниччиной с помощью акварелей Наполеона Орды.
В прошлый раз мы провели историко-художественную путешествие северной частью области. На этот раз отправимся к юго-западу от Винницы, по городам и весям Тывровского, Жмеринского, Барского, Шаргородского, Мурованокуриловецкого, Могилев-Подольского и Черновицкого районов.Для зручності можете орієнтуватись на місцевості за інтерактивними картами/Для удобства можете ориентироваться на местности с интерактивными картами:
- карта Google (із позначеними на місцевості акварелями/с обозначенными на местности акварелями);
- карта Яндекс

Цього разу віртуальна подорож охоплює 28 мальовничих куточків Вінниччини, що були зображені у 33 акварелях.
——————————
На этот раз виртуальное путешествие охватывает 28 живописных уголков Винницкой, которые были изображены в 33 акварелях.

Collapse )

Нагадую, що всі зображення узяті із сайту Національного музею у Кракові.
А всі представлені краєвиди Поділля були створені протягом 1871-1874 років.
——————————
Напоминаю, что все изображения взяты с сайта Национального музея в Кракове
А все представленные виды Подолье были созданы в течение 1871-1874 годов.

І, нарешті, перейдемо до самих акварелей Наполеона Орди. Нашу віртуальну подорож розпочинає
Тиврівський район:/И, наконец, перейдем к самим акварелей Наполеона Орды. Нашу виртуальное путешествие начинает Тывровский район
1.

Тиврів - палац Ярошинських та Михайлівський костьол/дворец Ярошинских и Михайловский костел. (Tywrów. Pałac Jaroszyńskich i kościół p.w. św. Michała)

Collapse )