December 18th, 2015

Спадщина. Сутискі.Маєток Гейденов. Частина 1/Наследие. Сутиски. Имение Гейденов. Часть 1.

українскою-Сутиски, польскою-Sutyska


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/25. SUTISKY/IMG_6336_6337_middle.png

Текст и часть фотографий приведенных в данной статье использована с любезного разрешения Сергея Котелко, из его рассказа, после посещений 13 октября 2008 и 12 октября 2013-го Сутисков. Текст с того времени не потерял актуальности. Мои фотографии апреля 2015 года, как всегда, дополнят повествование.

Ще одне місце приголомшливої краси на Південному Бузі. Колишній маєток графів Гейденів розташувався на березі цієї прекрасної річки.    Маєток тісно пов'язаний із двома військовими, які залишили свій слід в нашій історії. Це звичайно його власник, генерал від інфантерії граф Дмитро Федорович Гейден і маршал Радянського Союзу Родіон Якович Малиновський. Але все по порядку, спочатку пройдемося по парку …
——————————
Еще одно удивительно красивое место —  бывшее имение графов Гейденов — расположилось на берегу Южного  Буга,  этой наверное одной из самых живописных рек в мире.  Имение тесно связано с двумя военными, оставившими свой след в нашей истории. Это, конечно, его владелец, генерал от инфантерии граф Дмитрий  Федорович  Гейден  и  маршал  Советского Союза Родион  Яковлевич  Малиновский.
Collapse )

Спадщина. Сутискі.Маєток Гейденов. Частина 2/Наследие. Сутиски. Имение Гейденов. Часть 2.

Перша частина тут/Первая часть тут

“…Ване запомнились посещения больницы графиней Гейден с благотворительной целью. Графиня Екатерина Михайловна Гейден, урожденная Драгомирова , красивая, высокая женщина лет тридцати с небольшим, в трауре по недавно умершему отцу, ходила по палатам, раздавая раненым нательные крестики и маленькие медные иконки. Счастливчикам перепадали носовые платки. 
Заглянула Екатерина Михайловна и на кухню, поинтересовалась, чем кормят раненых. А когда поздоровалась с Иваном Ивановичем, отставной унтер-офицер вытянулся в струнку, держа руки по швам, и гаркнул: 
— Здравия желаю, Ваше сиятельство!
Графиня улыбнулась — по всей видимости, осталась довольна, а Иван Иванович еще старательнее выпятил грудь.
Всякий раз, посещая больницу, графиня обязательно заходила на кухню и, должно быть, Варвара Николаевна понравилась ей своей аккуратностью и приветливостью. В конце концов графиня забрала Варвару Николаевну к себе в имение поварихой…”Варвара Николаевна Малиновская, мать Родиона Яковлевича. 1898 год. Фотография предоставлена Натальей Родионовной Малиновской/Варвара Миколаївна Малиновська, мати Родіона Яковича. 1898. Фотографія надана Наталією Родіоновною Малиновської
Collapse )

Спадщина. Сутискі.Маєток Гейденов. Частина 3/Наследие. Сутиски. Имение Гейденов. Часть 3.

Поки ми гуляємо по парку, розповім детальніше і про двох старших братів Дмитра Федоровича, Миколу і Олександра. Граф  Микола Федорович Гейден був чиновником для особливих доручень при Військовому Міністрові . Патріотичні переконання висунули його в ряди видатних діячів право-монархічного руху. У 1900-му році він став одним із засновників першої національно-патріотичної організації — Pосійського Cоюзу. У 1901 обраний членом першого складу Ради PC, неодноразово обирався членом Ради і в подальшому, а з 23 березня 1906 по 27 березня 1914 був беззмінним тов. голови PC . Староста Казанського Собору в 1910-х роках, разом з дружиною організував власний політичний салон, який проіснував з початку ХХ століття аж до Лютневої революції 1917 року. Кількість його учасників приблизно дорівнювала салону  С. Д.Шереметєва.    Серед них —  єпископ Холмський Євлогій (Георгіївський),  митрополит Антоній, архієпископ Арсеній Новгородський, обер-прокурор Синоду В. К.Саблер. На засіданнях обговорювалися  переважно релігійні, філософські питання, зокрема, проблема можливого об'єднання християнських церков. Слід зазначити, що, будучи релігійно-політичним гуртком, салон взагалі практично не робив ніякого впливу на політику Миколи II, а М.Ф.Гейден ніколи не був удостоєний прийому членами Імператорського роду. Після революції залишився в Росії.
----------
Пока мы гуляем вдоль реки, расскажу подробнее и о двух старших братьях Дмитрия Федоровича,  Николае и Александре.  Николай Федорович Гейден  был чиновником для особых поручений при Военном Министре. Патриотические убеждения выдвинули его в ряды видных деятелей право-монархического движения. В 1900-м году он стал одним из учредителей первой национально-патриотической организации — Pусского Cоюза. В 1901 избран членом первого состава Совета PC, неоднократно избирался членом Совета и в последующем, а с 23 марта 1906 по 27 марта 1914 был бессменным тов. председателя PC . Староста Казанского Собора в 1910-х годах, вместе с супругой организовал собственный политический салон, просуществовавший с начала ХХ века вплоть до Февральской революции 1917 года. Количество его участников приблизительно равнялось салону С.Д.Шереметева. Среди них –  епископ Холмский Евлогий (Георгиевский),  митрополит Антоний, архиепископ Арсений Новгородский, обер-прокурор Синода В.К.Саблер.  На заседаниях обсуждались преимущественно  религиозные и  философские вопросы, в частности, проблема возможного объединения христианских церквей. Следует отметить, что, будучи религиозно-политическим кружком, салон вообще практически не оказывал никакого влияния на политику Николая II, а Н.Ф.Гейден никогда не был удостоен приёма членами Императорской фамилии. После революции остался в России.


Етикетка пивного заводу графа Дмитра Федоровича Гейдена/Этикетка пивного завода графа Дмитрия Федоровича Гейдена.
Collapse )

Спадщина. Закарпатські церкви. Старі кадри/Наследие. Закарпатские церкви. Старые кадры.

Торунь.

На даному знімку зображено село Торунь у Міжгірському районі східної Підкарпатської Русі. Будинки та церкви мають крутоскатние даху з навісами для захисту стін від зимової негоди в горах.
----------
На данном снимке изображено село Торунь в Межгорском районе восточной Подкарпатской Руси. Дома и церкви имеют крутоскатные крыши с навесами для защиты стен от зимней непогоды в горах.

Collapse )