December 16th, 2015

Спадщина. Бене. Оборонний костел/Наследие. Бене. Оборонный костел. Анонс.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0896_0898_middle.png

Старовинне село Бене було засновано угорцями на правому березі річки Боржави (притока Тиси). Головним культовою спорудою міста і, можливо, його головним оборонним пунктом, був костел. Храм зведений у 50 метрах від річкового русла, поблизу головної дороги, що перетинає село і ведучою в східні райони Закарпаття. Костел був побудований в важливою ключовій точці села - тут, у місці, де дорогу розривало русло річки, був побудований міст, що знаходився неподалік від храму.
----------
Старинное село Бене было основано венграми на правом берегу реки Боржавы (приток Тисы). Главным культовым сооружением города и, возможно, его главным оборонительным пунктом, был костёл. Храм возведён в 50 метрах от речного русла, вблизи главной дороги, пересекающей село и ведущей в восточные районы Закарпатья. Костёл был построен в важной ключевой точке села – здесь, в месте, где дорогу разрывало русло реки, был построен мост, находившийся неподалёку от храма.
Collapse )