November 21st, 2015

Спадщина. Торунь. дерев'яна церква/Наследие. Торунь. Церковь Введения Пресвятой Богородицы. Анонс.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1587_9Y5B1592_middle.png

У міжгірському селі Торунь зберігся пам'ятник сакрального дерев'яного зодчества - церква Введення Пресвятої Богородиці, 1809 року.
Торунський церква Введення Пресвятої Богородиці, побудована з ялини, настільки схожа на прислопська церква, звичайно, не повторюючи її, що напрошується думка про спільні авторів обох храмів. Тризрубна споруда має високу вежу з бароковим завершенням, чудовий ганок з різьбленими стовпчиками, різьблений карниз і вінці зрубів, профільовані у формі «Качурів». Це декоративне багатство доповнюється в інтер'єрі профільованим проходом між бабинцем і нефом, різьбленням іконостасу та інших предметів.
----------
В межгорском селе Торунь сохранился памятник сакрального деревянног зодчества — церковь Введения Пресвятой Богородицы, 1809 г.
Торунская церковь Введения Пресвятой Богородицы, построенная из ели, настолько похожа на прислопскую церковь, конечно, не повторяя ее, что напрашивается мысль о совместных авторов обоих храмов. Трехсрубное сооружение имеет высокую башню с барочным завершением, чудесное крыльцо с резными столбиками, резной карниз и венцы срубов, профилированные в форме «качуров». Это декоративное богатство дополняется в интерьере профилированным проходом между бабинцем и нефом, резьбой иконостаса и других предметов.
Collapse )

Спадщина. Турчиновка. Палац Уварової/Наследие. Турчиновка. Дворец Уваровой.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_9089_9093_middle.png

САДИБА, 1899-1900 рр.
Розташована в центрі села, в оточенні старовинного парку, що розкинувся на пересіченій місцевості. Територія садиби огороджена металевою огорожею з цегляними трипролітних воротами.
------------------
УСАДЬБА, 1899—1900 гг.
Расположена в центре села, в окружении старинного парка, раскинувшегося на пересеченной местности. Территория усадьбы ограждена металлической оградой с кирпичными трехпролетными воротами.
Collapse )