November 10th, 2015

Спадщина. Верхівка. Палац Собанських/Наследие. Верховка. Дворец Собанских.

У XVII столітті село Верхівка було володінням графа Фелікса Потоцького, який пізніше подарував верховские землі і селян поміщику Сабанському. Верхівкою володіли представники гілки Ієроніма Собанського - Станіслав Іеронімовіч і потім два його сини, Генріх і Вітольд. Спочатку пан Собанський мав невеликий будиночок, але збагатившись на викупі селян в результаті реформ 1861 року й на торгівлі вовною, він почав будівництво палацу. Верховський палац будувався з 1861 по 1894 рік за проектом архітектора Косаревського.
----------
В XVII веке село Верховка было владением графа Феликса Потоцкого, который позже подарил верховские земли и крестьян помещику Сабанскому. Верховкой владели представители ветви Иеронима Собанского - Станислав Иеронимович и затем два его сына, Генрих и Витольд. Сначала пан Собанский имел небольшой домик, но обогатившись на выкупе крестьян в результате реформ 1861 года и на торговле шерстью, он начал строительство дворца. Верховский дворец строился с 1861 по 1894 год по проекту архитектора Косаревского.


Collapse )