November 6th, 2015

Спадщина. Нова Чертория. Садиба дворян Оржевских/Наследие. Новая Чертория. Усадьба дворян Оржевских.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/22.%20NOVA_CHERTORIA/IMG_8811_8813_middle.png

Нова Чортория це колишнє містечко Новоград-Волинського повіту Волинської губернії в 100 верстах від Житомира, що належало колись нащадкам князя Адама Єжи Чарторийського. Звідси і така начебто дивна назва містечка. Зараз це село Любарського району Житомирської області. На нових картах чомусь замінили у назві одну букву, і тепер уже пишуть не Чартория, а Чортория. Основна визначна пам'ятка села - це великий палац у стилі ренесансу, збудований на початку ХІХ століття шляхтичем Прушинським, і перебудований з надбудовою другого поверху в останній чверті ХІХ століття вже з мотивами модерну.
——————————
Новая Чартория это бывшее местечко Новоград-Волынского уезда Волынской губернии в 100 верстах от Житомира, принадлежавшее когда-то потомкам князя Адама Ежи Чарторийского. Отсюда и такое вроде бы странное название местечка. Сейчас это село Любарского района Житомирской области. На новых картах почему-то заменили в названии одну букву, и теперь уже пишут не Чартория, а Чертория. Основная достопримечательность села – это большой дворец в стиле ренессанса, построенный в начале ХІХ века шляхтичем Прушинским, и перестроенный с надстройкой второго этажа в последней четверти ХІХ века уже с мотивами модерна.
Collapse )