October 30th, 2015

Спадщина. Ужгород. Замок/Наследие. Ужгород. Замок.

Перші згадки про замок.
Відносяться до IX століття. Це була твердиня на одному з горбів над поселенням білих хорватів. На той час замок мав вигляд дерев'яної фортеці, що складалася з дитинця і частоколу. Тоді ця територія була заселена слов'янами — білими хорватами. Тут було князівство, на чолі якого стояв князь Лаборець. Літописець «Геста гунгарорум» зазначає, що Ужгородський замок і вся прилегла територія належала Лаборцю. Коли на князівство напали мадяри, населення стало до боротьби. Про це також пише Руський Літопис Нестора 898 року: «Пришедше от востока (угри) и устремяшеся через горьі великьія, иже прозвашася горьі Угорьскьія, и почаша воєвати на живущая ту».
----------
Первые упоминания о замке.
Относятся к IX веку. Это была крепость на одном из холмов над поселением белых хорватов. В то время замок выглядел как деревянная крепость, состоявший из детинца и частокола. Тогда эта территория была заселена славянами - белыми хорватами. Здесь было княжество, во главе которого стоял князь Лаборец. Летописец «Геста гунгарорум» отмечает, что Ужгородский замок и вся прилегающая территория принадлежала Лаборцу. Когда на княжество напали мадьяры, население стало готовится к борьбе. Об этом также пишет Русская Летопись Нестора 898 года: «Пришедше от востока (угри) и устремяшеся через горьі великьія, иже прозвашася горьі Угорьскьія, и почаша воєвати на живущая ту».

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/33.%20UZHHOROD/DJI00766_middle.png
Collapse )

Спадщина. Верхівня. Палац Ганських/Наследие. Верховня. Дворец Ганских.

Село Верховня расположено северо-восточнее Ружина. Центр сельского совета. Население - около 1 тысячи человек.
Впервые в письменных документах встречается под 1600 годом. Село известно тем, что здесь в имении местных помещиков Ганских несколько лет прожил Оноре де Бальзак.
----------
Село Верхівня розташоване на північний схід від Ружина. Центр сільської ради. Населення - близько 1 тисячі чоловік.
Вперше в письмових документах зустрічається під 1600 роком. Село відоме тим, що тут в маєтку місцевих поміщиків Ганських кілька років прожив Оноре де Бальзак.

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/14.%20VERKHOVNYA/IMG_8219_8223_middle.jpg
Collapse )