October 29th, 2015

Спадщина. Чинадієво. Замок Шенборнів. Анонс/Наследие. Чинадиево. Замок Шенборнов.

Елегантний мисливський палац-замок графів Шенборнів розташований в урочищі Берегвар на околиці Чинадієво, що в 10 км від Мукачева. Австрійський архієпископ Л. Ф. Шенборн в 1728 році отримав у подарунок від імператора Карла VI великі землі в р-ні Мукачево, які в 1711 р були відібрані у князя Ференца II Ракоці - лідера антигабсбурзького повстання. Нові власники вибрали мальовниче урочище Берегвар для проведення полювань і збудували дерев'яний мисливський замок. У 1890-95 рр. Е.-Ф. Шенборн збудував на його місці чудовий кам'яний замок-палац. Романтичний вид французьких замків епохи Людовика XIV надає будівлі еклектична архітектура з домінуванням елементів неоготики і ренесансу. За основу проекту взято астрономічний рік: 365 вікон відповідають кількості днів у році, 52 кімнати відповідають кількості тижнів, а 12 входів - кількості місяців.
----------
Элегантный охотничий дворец-замок графов Шенборнов расположен в урочище Берегвар на окраине Чинадиево, что в 10 км от Мукачево. Австрийский архиепископ Л. Ф. Шенборн в 1728 г. получил в подарок от императора Карла VI обширные земли в р-не Мукачево, которые в 1711 г. были отобраны у князя Ференца II Ракоци - лидера антигабсбургского восстания. Новые владельцы выбрали живописное урочище Берегвар для проведения охот и построили деревянный охотничий замок. В 1890-95 гг. Э.-Ф. Шенборн возвел на его месте великолепный каменный замок-дворец. Романтический вид французских замков эпохи Людовика XIV придает зданию эклектичная архитектура с доминированием элементов неоготики и ренессанса. За основу проекта взят астрономический год: 365 окон соответствуют количеству дней в году, 52 комнаты отвечают количеству недель, а 12 входов - количеству месяцев.

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00702_middle.png
Collapse )

Спадщина. Невицький замок/Наследие. Невицкий замок. Анонс.

Романо-готичний замок на вершині пагорба над долиною річки Уж побудований в XIII в., Ймовірно, на місці більш раннього дерев'яного укріплення. Вперше Невицький замок згадується в 1274 році як королівський замок комітату Унг. Контролював торговий шлях на Ужоцький перевал. До 1321 був оплотом закарпатських феодалів, повсталих проти нового короля Карла I Роберта.
----------
Романо-готический замок на вершине холма над долиной реки Уж построен в XIII в., вероятно, на месте более раннего деревянного укрепления. Впервые Невицкий замок упоминается в 1274 г. как королевский замок комитата Унг. Контролировал торговый путь на Ужокский перевал. До 1321 г. был оплотом закарпатских феодалов, восставших против нового короля Карла I Роберта.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/08.%20NEVITSKY_ZAMOK/DJI00735_middle.png

Надалі Невицький замок на три століття перейшов у володіння графів Другетів, які перебудували замок за італійським зразком. Легенда розповідає про одну з власниць з роду Другетів, яку прозвали за крайню жорстокість "Поган-дівча" (зла діва), покарати яку за безчинства довелося особисто угорському королю Матяшу. Замок був зруйнований трансильванським князем Дьєрдем (Юрієм) I Ракоці в 1644 р під час релігійних воєн з Австрією (Другети були католиками, а Ракоці - протестантами-кальвіністами). Збереглася квадратна башта-донжон, чотири кутові і надбрамна вежа, фрагменти оборонних стін, вали та рів. На замковому дворі знаходиться облоговий колодязь діаметром 3,5 м. Зараз руїни Невицького замку розташовані на території турбази "Верховина". Замок частково відреставрований і законсервований, доступ вільний.
----------
В дальнейшем Невицкий замок на три столетия перешел во владение графов Другетов, которые перестроили замок по итальянскому образцу. Легенда рассказывает об одной из владетельниц из рода Другетов, прозванной за крайнюю жестокость "Поган-дивча" (злая дева), наказать которую за бесчинства пришлось лично венгерскому королю Матяшу. Замок был разрушен трансильванским князем Дьердем (Юрием) I Ракоци в 1644 г. во время религиозных войн с Австрией (Другеты были католиками, а Ракоци - протестантами-кальвинистами). Сохранилась квадратная башня-донжон, четыре угловые и надвратная башня, фрагменты оборонных стен, валы и ров. На замковом дворе находится осадный колодец диаметром 3,5 м. Сейчас руины Невицкого замка расположены на территории турбазы "Верховина". Замок частично отреставрирован и законсервирован, доступ свободный.

источник/джерело - http://www.doroga.ua/poi/Zakarpatskaya/Nevickoe/Nevickij_zamok/920


ну как то так =)