August 27th, 2015

Спадщина. Тиманівка. Палац Протасових-Бахметьевих/Наследие. Дворец Протасовых-Бахметьевых. Анонс.

Достеменно історія палацу не відома. Ймовірно його першооснова була побудована ще при Святополк-Четвертинських. Але основні споруди зроблені при Бахметьєві або за його сина, графі Протасова-Бахметьєва. Міняв чи що-небудь і де саме останній власник цього палацу, граф Шереметєв, не відомо ... Палац був побудований в стилі російської неоготики. Його єдина дореволюційна фотографія, відноситься мабуть до кінця XIX століття.
----------
Доподлинная история дворца не известна. Вероятно его первооснова была построена еще при Святополк-Четвертинских. Но основные постройки сделаны при Бахметьеве или при его сыне, графе Протасове-Бахметьеве. Менял ли что-либо и где именно последний владелец этого дворца, граф Шереметев, не извесно… Дворец был построен в стиле русской неоготики. Его единственная дореволюционная фотография, относится по-видимому к концу XIX-го века.


Collapse )